İçeriğe geç

Sıkça Sorulan Sorular

Tedavinin Etki Mekanizması Nedir?

– Kök hücreleri aracılığı ile yeni damar oluşumunu uyarmaktadır (Neoendotelizasyon ve anjiogenez).
– Tedavi, Vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmektedir.
– Doğal sertleşme sistemi yeniden aktive olmaktadır.


Tedavi Ne kadar Etkilidir?

Damarsal (vasküler) nedenli tüm serleşme problemlerinde etkilidir. Hafif ve Orta derece hastalarda başarı %80’nin, ağır derece hastalarda başarı %60’ın üzerindedir. Damarsal nedenli sertleşme problemi tüm hastaların yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır ve bunlar arasında en büyük grup şeker hastaları ve koroner damar hastalarıdır. İlaç tedavisinin bilinen yan etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner kalp hastalarındaki riskleri, önceden planlama gereği ve ilaca bağımlılık gibi nedenlerden ötürü hastaların %50’si ilaç kullanmayı bırakmaktadır.

Ayrıca tedavinin, ilaçlara yanıt vermeyen iğne ve protez tedavisine yönlendirilmiş olan ağır sertleşme problemi olan hastaları da ilaçlara cevap verir hale getirdiği gösterilmiştir.


Ne kadar güvenlidir? Yan etkileri var mıdır?

Tedavi tamamen güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Her seans sonrasında hastalar beklemeksizin günlük hayatlarına dönmektedir. Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtlama yoktur.


Teknolojinin çalışma prensibi nedir?

Düşük Yoğunluklu Şok (ses) Dalga Tedavisi 2000 yılından beri Kardiyoloji alanında iskemik doku tedavisinde başarı ile kullanılmakta, kalpte az kanlanan iskemik dokuda kanlanmayı artırmaktadır. Önce yansıtılıp sonra odaklanarak uygulanan şok dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de ince yeni damarların oluşumuna yol açarak peniste kanlanmayı artırmakta, ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme peniste kanlanmanın yeterli olmasına bağlıdır.


Tedavi seansı ne kadar sürmektedir?

Her seans yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Tedavi protokolü haftada 1 defa olmak 4 seanssürmektedir.


Tedavi başarısı ilk defa ne zaman hissedilir? Etki ne kadar sürmektedir?

Tedavi olan hastalar, ikinci haftadan sonra farkı hissetmeye başladıklarını ve tedavi bitiminden 1 ay sonra en yüksek düzeye ulaştıklarını belirtmektedir. Kalıcı etki ise, 4 seansın bitiminden itibren, yeni damarların oluşumyla gerçekleşmektedir. Dünyada 2 yıldır klinik kullanıma giren tedavi ile yapılan klinik çalışmalarda tedavi ile kazanılan başarının 2 senedir devam ettiği gösterilmiş, daha uzun süre kalıcı etkiyi gösteren bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir. İleride tedaviyi tekrarlamak gerekir mi? Genellikle, ağır hastalar dışındaki hastalarda tekrara gerek duyulmamaktadır. Ancak, girişimsel olmayışı, ağrısız ve yan etkisi olmayışı nedeniyle tedavi tekrar edilebilmektedir. Ağır hastalarda ise tedavinin tekrarı başarıyı yükseltmektedir.


Tedavi nerede yapılmaktadır? Hasta mahremiyeti / gizliliği nasıl sağlanmaktadır? Hastanede yatış gerekli midir?

Tedavi, kliniklerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. İstenildiği takdirde hasta ismi tamamen gizli tutulmaktadır. Sadece tedavi veren doktor / teknisyen eşliğinde özel bir odada hasta mahremiyetine azami özen gösterilerek yapılmaktadır. Hastanede yatmayı gerektiren bir tedavi değildir.

tedavi