LSWT Nedir ?

EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE YEPYENİ BİR YÖNTEM!

Linear Shockwave Therapy (LSWT Doğrusal Şok Dalga Tedavisi) Erektil disfonksiyon tedavisinde 2. Jenerasyon Non-Invaziv bir yöntemdir. Bölgesel olarak Anjiyogenesise neden olur ve penil hemodinamiğini arttırır. Bu işlem için düşük yoğunluklu şok dalgalarından yararlanır. Sertleştirme Tedavisi Bu teknoloji, ED olan hastaların tedavisinde en yeni yöntemdir. Renova Sistemi-LSWT alanında öncü bir teknoloji ürünüdür.

Renova dışında mevcut şok dalga üreten cihazlar, dalgaları tek bir noktada birleştirerek şok oluşturabilmektedir. Bu uygulamada şokun etkilediği alan küçük bir elips halindedir. Bu taş kırma ya da ortopedik tedavilerde yeterli olabilir. Ancak penis ve crurada linear bir şekilde uzanan Corpus Cavernosum’u bütünüyle etkilemesi imkansızdır. Dolayısıyla uygulama sırasında SW kaynağını penis ve crurada ayrı ayrı birçok noktaya uygulayarak terapötik etkinin oluşması beklenmekted..

Sertleşme Sorunu (ED) Nedir?

Sertleşme sorunu başarılı cinsel teması sağlayabilecek sertlik düzeyine ulaşamama veya bu sertlik düzeyini yeterince sürdürememe hali olarak tanımlanır. Erken boşalma veya kısırlıkla (infertilite) aynı anlama gelmez. 40 yaş üstü erkeklerde daha sık gözükmektedir. Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin diğer cinsel fonksiyonları çoğu zaman normaldir. Örnek vermek gerekirse, sertleşme sorunu yaşayan bir hasta cinsel istek duyabilir ve sorunsuz bir şekilde boşalabilir.

Sertleşme Nasıl Gerçekleşir?

Sıkça Sorulan Sorular

- Kök hücreleri aracılığı ile yeni damar oluşumunu uyarmaktadır (Neoendotelizasyon ve anjiogenez).
- Tedavi, Vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmektedir.
- Doğal sertleşme sistemi yeniden aktive olmaktadır.
Damarsal (vasküler) nedenli tüm serleşme problemlerinde etkilidir. Hafif ve Orta derece hastalarda başarı %80'nin, ağır derece hastalarda başarı %60'ın üzerindedir. Damarsal nedenli sertleşme problemi tüm hastaların yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar arasında en büyük grup şeker hastaları ve koroner damar hastalarıdır. İlaç tedavisinin bilinen yan etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner kalp hastalarındaki riskleri, önceden planlama gereği ve ilaca bağımlılık gibi nedenlerden ötürü hastaların %50'si ilaç kullanmayı bırakmaktadır.

Ayrıca tedavinin, ilaçlara yanıt vermeyen iğne ve protez tedavisine yönlendirilmiş olan ağır sertleşme problemi olan hastaları da ilaçlara cevap verir hale getirdiği gösterilmiştir.
Tedavi tamamen güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Her seans sonrasında hastalar beklemeksizin günlük hayatlarına dönmektedir. Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtlama yoktur.
Düşük Yoğunluklu Şok (ses) Dalga Tedavisi 2000 yılından beri Kardiyoloji alanında iskemik doku tedavisinde başarı ile kullanılmakta, kalpte az kanlanan iskemik dokuda kanlanmayı artırmaktadır. Önce yansıtılıp sonra odaklanarak uygulanan şok dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de ince yeni damarların oluşumuna yol açarak peniste kanlanmayı artırmakta, ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme peniste kanlanmanın yeterli olmasına bağlıdır.
Her seans yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Tedavi protokolü haftada 1 defa olmak 4 seanssürmektedir.
Tedavi olan hastalar, ikinci haftadan sonra farkı hissetmeye başladıklarını ve tedavi bitiminden 1 ay sonra en yüksek düzeye ulaştıklarını belirtmektedir. Kalıcı etki ise, 4 seansın bitiminden itibren, yeni damarların oluşumyla gerçekleşmektedir. Dünyada 2 yıldır klinik kullanıma giren tedavi ile yapılan klinik çalışmalarda tedavi ile kazanılan başarının 2 senedir devam ettiği gösterilmiş, daha uzun süre kalıcı etkiyi gösteren bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir. İleride tedaviyi tekrarlamak gerekir mi? Genellikle, ağır hastalar dışındaki hastalarda tekrara gerek duyulmamaktadır. Ancak, girişimsel olmayışı, ağrısız ve yan etkisi olmayışı nedeniyle tedavi tekrar edilebilmektedir. Ağır hastalarda ise tedavinin tekrarı başarıyı yükseltmektedir.
Tedavi, kliniklerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. İstenildiği takdirde hasta ismi tamamen gizli tutulmaktadır. Sadece tedavi veren doktor / teknisyen eşliğinde özel bir odada hasta mahremiyetine azami özen gösterilerek yapılmaktadır. Hastanede yatmayı gerektiren bir tedavi değildir.